2018-04-30 Talka

Foto: Endija Ķervija

Paldies visiem, kas piedalījās trases labiekārtošanas darbos!